Forord

Carsten Kissmeyer

Borgmester i Ikast-Brande Kommune Formand for Økonomi- og Planudvalget

’Bølger i hverdagen’ er et spændende projekt, der involverer borgere, virksomheder og institutioner fra hele Ikast-Brande Kommune. Projektet er med til at skabe kontakter på tværs af kommunen, som kan være til gensidig gavn i forskellige sammenhænge i fremtiden. Vi ser særdeles positivt på initiativet og håber, at projektet vil skabe fundament for synergi, samarbejde og fremtidig vækst. Dermed kan det være med til at profilere Ikast-Brande Kommune som et spændende sted at bo og leve. ’Bølger i hverdagens’ innovative karakter går godt i spænd med Ikast-Brande Kommunes strategi ”Mental Frikommune”, og vi ønsker held og lykke med projektet.