Projektbeskrivelse Bølger i hverdagen 

Baggrund 
Projekt ”Bølger i hverdagen” arrangeres af RemisenBrande i forbindelse med den regionale Kulturfestival Bølgen, der præsenterers af Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland. Projektet afholdes henholdsvis som en optakt til kulturfestivalen, og henholdsvis med en stor afslutning i selve festivalperioden. 

Stort samarbejdsprojekt 
Projekt ”Bølger i hverdagen” bliver det største samarbejdsprojekt i Ikast-Brande Kommune pr. dags dato. Projektet laver brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer i Ikast-Brande Kommune herunder bl.a. skoler, kulturinstitutioner, virksomheder, natur- & turisme aktører, idrætsinstitutioner og kommunale forvaltninger. Samtlige klassetrin på alle skoler i Ikast-Brande Kommune deltager. Dvs. tæt på 5.000 elever fra alle 12 folkeskoler, 10. klasses skolen, de 4 friskoler, den internationale skole samt 2 gymnasiale uddannelser. Projektets aktiviteter tager udgangspunkt i de bølger, som omgiver os i hverdagen. Temaet kan forstås meget bogstaveligt eller i overført betydning, og kan derfor omhandle konkrete bølger som fx lydbølger og elektriske bølger fra det kulturelle og naturvidenskabelige område eller mere abstrakte bølger som fx økonomiske bølger, litterære bølger eller bølger indenfor trends og folkebevægelser. 

Projektets aktiviteter
Der vil være aktiviteter som forgrener sig ud i hele Ikast-Brande Kommune i skoleåret 2012 – 2013. Alle skoler arbejder med temaet ”Bølger i hverdagen”, enten ud fra ”selvvalgte forløb” eller ud fra ”entreprenante forløb”, hvor projektets samarbejdspartnere har formuleret problemstillinger, der skal løses. Det er centralt, at der er tale om relevante og vigtige opgaver for hver samarbejdspartner, og at de viser deres egen identitet i opgaveformuleringen. Projektaktiviteterne kulminerer henholdsvis i april 2013 for afgangselever, og i september 2013 for alle andre med en stor event i RemisenBrande på en uges varighed, hvor alle deltagende elever inviteres til en spændende oplevelse, som en afslutning på hele projektet. Eventen vil blive et stort oplevelsesland / messe hvor kultur og naturvidenskab kobles på en nytænkende og spændende måde. Eventen vil knytte trådene sammen fra projektets aktiviteter rundt i kommunen på skoler, virksomheder og institutioner. 

Fremtidsperspektiver 
Projekt ”Bølger i hverdagen” forventes udbredt til andre kommuner i Region Midtjylland i 2014 – 2015, da projektet i Ikast-Brande Kommune vil resultere i udformningen af en model og innovations-box, der kan med fordel kan anvendes af andre kommuner i fremtiden.