Forord

Evald Asp

Formand for Børne- & Uddannelsesudvalget i Ikast-Brande Kommune

I Ikast-Brande Kommune bygger børn og unges læring på innovation og kreativitet. Med ”Entreprenørskabsskolen” arbejder alle skoler i kommunen med at grundlægge en entreprenant kultur blandt vores børn og unge. Projekt ’Bølger i hverdagen’ giver vores skoler flere ideer til at indgå gensidige forpligtende partnerskaber med virksomheder og institutioner. Det bidrager til at skabe et godt udgangspunkt for elevernes entreprenante undervisningsforløb både i projektperioden og i fremtiden. Tillykke med dette fornemme tiltag, som vi giver vores allerbedste anbefalinger.