Arrangementet er desværre aflyst på grund af lærer lock-out på skolerne.

INNOVATION LAB  for afgangselever

Baggrund 
Den afsluttende event i projekt ”Bølger i hverdagen” finder sted i september 2013, og derfor er der en gruppe afgangselever der ikke vil kunne deltage, da de ikke længere er elever på skolerne. For at sikre at disse elever ligeledes får afrundet deres deltagelse i projektet på en meningsfuld måde, planlægges der et stort INNOVATION LAB i april 2013. 

Tidspunkt 
Det store INNOVATION LAB vil blive afholdt mandag den 22. april 2013 Kl.  9.00 - 14.00.

Indhold 
Som en del af Innovation Lab arrangementet vil der blive etableret et ”Bølge eksperimentarium” samt et ”Talent Factory” blandt mange andre spændende aktiviteter. Afgangseleverne skal ligeledes arbejde med at koble kultur og naturvidenskab, og de skal således føres igennem nogle kunstneriske udviklingsprocesser samt debattere kreative kompetencer i dansk erhvervsliv. Der skal fokus på at udfordre de unges ”Mind-Set”. Firmaet ”Wischmann Innovation” vil facilitere processen og programmet på dagen. Læs mere på www.winnovation.dk. De elevprojekter som egner sig til at blive præsenteret og afprøvet vil ligeledes blive fremvist ved arrangementet efter aftale med den aktør, som har stillet den opgave, som man er blevet tildelt.

Tilmelding 
Der vil blive fremsendt en særskilt invitation til skolelederen, som bedes udleveret til lærere for skolens afgangselever. Invitationen vil indeholde praktiske oplysninger og program. Tilmelding skal ske senest fredag den 15. april 2013 på tlf. 97180909 eller e-mail pia@remisenbrande.dk. Oplys venligst antal elever og lærere, der deltager samt hvilken skole I kommer fra.