Forord

Pia Stræde Palmelund

Remisen Brande · initiativtager

Det er mig en glæde at præsentere det store projektkatalog med entreprenante forløb, som en del af samarbejdsprojektet ”Bølger i hverdagen”, der finder sted i Ikast-Brande Kommune i 2011 - 2013. Projektet afholdes som en del af den regionale Kulturfestival Bølgen, der arrangeres af Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland. Som initiativtager til projekt ”Bølger i hverdagen” sætter jeg utrolig stor pris på den positive modtagelse, som jeg og projektet har fået af alle jer samarbejdspartnere. Det har været en oplevelse at præsentere projektet på skolerne samt at hilse på jer skoleledere, lærere og pædagoger. Alle jeres gode input og ideer har afgørende betydning for det endelige resultat, som præsenteres i dette materiale. Tusind tak for det! Jeg håber, at I vil fornøjes over de spændende opgaver i dette projektkatalog, og lade jer inspirere af de mange aktuelle problemstillinger og udfordringer, som projektets samarbejdspartnere møder i deres hverdag. Deres forskellighed gør, at opgaverne kan relateres til mange forskellige fagområder. På denne side præsenteres en detaljeret vejledning til alle jer, der ønsker at indgå i et forpligtende partnerskab omkring løsningen af en opgave i projektkataloget. Her angives deadlines og andre vigtige informationer. Til jer der ikke ønsker et entreprenant forløb fra projektkataloget, og som selv har andre gode idéer under overskriften ”Bølger i hverdagen”, så henvises til Selvvalgte forløb og tilmelding kan ske her. Jeg ser frem til at høre fra jer alle. Det bliver spændende at se hvor mange partnerskaber og relationer, som projektet vil danne på tværs af hele kommunen. Lad bølgen rulle – med alt hvad det indebærer. Jeg håber på at opleve en masse skumsprøjt og bølgetoppe rundt omkring i hele kommunen i det kommende skoleår