Selvvalgte forløb

Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker selvvalgte forløb. 

Selvvalgte forløb 
Som lærer kan man vælge imellem at arbejde med de entreprenante forløb, som beskrives i dette projektkatalog, eller med et såkaldt ”selvvalgt forløb”, hvor man selv definerer en given problemstilling. Det eneste krav til et af de selvvalgte forløb er, at det kan relateres til overskriften ”Bølger i hverdagen”. Temaet tager udgangspunkt i, at der er bølger overalt omkring os. Både i musik, madlavning, naturen, fysikkens verden og mange andre steder. Lad dig inspirere af nøgleord som fx: historiske bølger, litterære bølger, økonomiske bølger, frivillighedsbølgen, sundhedsbølgen, modebølger, trends, strømninger, interferens, modbølger, bølgebrydere, tsunami, new wave, ringe i vandet, plisserede nederdele, folkebevægelse, hedebølge, at ride på en bølge, bølgerne går højt m.m. – kun fantasien sætter grænser. Selve opgaveløsningen sker så i skoleåret 2012 – 2013, og projektet afrundes ved en afsluttende event i september 2013 i uge 39 med kobling til Dansk Naturvidenskabsfestival. Læs mere om eventen og tilmelding til dette arrangement her

Tilmelding 
Hvis du har en god idé til et selvvalgt forløb, så bedes du udfylde tilmeldingsskemaet. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevhold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevhold. Tilmeldingsskemaet bedes fremsendt snarest muligt og senest tirsdag den 1. maj 2012 til pia@remisenbrande.dk eller fax. 97 18 10 09. 

Proces / Produkt 
Det primære i projekt ”Bølger i hverdagen” er den proces, som eleverne kommer igennem. Resultatet af processen kan præsenteres for omverdenen, hvis det giver mening i forhold til forløbet. Man kan sagtens vælge at give et selvvalgt forløb en entreprenant drejning ved at tilrettelægge processen ud fra Entreprenørskabsskolens principper samt ved at involvere nogle eksterne samarbejdspartnere, som man selv kontakter. De projekter som indeholder elementer, der kan afprøves eller fremvises på den afsluttende messe i september 2013, vil kunne indgå her. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. RemisenBrande vil afgøre, hvilke af de selvvalgte forløb, der kommer med på den afsluttende messe. Alle elever vil modtage et diplom for deres deltagelse i projekt ”Bølger i hverdagen”. 

Afgangselever 
Der afholdes et ”Innovation Lab” på forskningens døgn i april 2013 for afgangselever, der ikke kan deltage ved den afsluttende event. Læs mere om Innovation Lab og tilmelding til dette arrangement her

Projektpulje & finansiering 
RemisenBrande har etableret en ”Idé- og innovationspulje til udvikling og frie forsøg” til skolerne til projektaktiviteter. Puljen er øremærket omkostninger til materialer til opgaveløsning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, honorarer og forplejning ikke støttes. Fremsend budget over forventede omkostninger til pia@remisenbrande.dk. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge. 

Kontakt: 
Projektleder Pia Stræde Palmelund, E-mail: pia@remisenbrande.dk, tlf. 97180909 / 24880088. Direktør i RemisenBrande Kultur- & Konferencecenter www.boelgerihverdagen.dk / www.wavesaroundus.dk www.facebook.dk/boelgerihverdagen / www.facebook.dk/wavesaroundus

Tidsplan
August 2012 – Juni 2013: Alle arbejder med temaet Bølger i hverdagen.
April 2013: Innovation Lab for afgangselever på Forskningens døgn 
Tilmelding senest den 1. februar 2013 på pia@remisenbrande.dk / tlf. 97180909
September 2013 (uge 39): Afsluttende event i RemisenBrande / Afholdes som en del af Dansk Naturvidenskabsfestival